JAK SE PŘIHLÁSIT DO JUDOCLUBU?

1. Přihlásit se můžete telefonicky na čísle: 721 852 302, prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně v čase našich tréninků.

2. Vyplníte nám a podepíšete Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR a Žádost o členství. Obojí dostanete od trenéra (p. Petr Kämpf) v tištěné podobě při vašem prvním setkání. U dětí mladších 18ti-let vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce.

3. Do Žádosti o členství nám nalepíte barevnou fotografii člena (pasového formátu). Prosíme, abyste nepřelepovali fotografii lepenkou, hůře se pak skenuje.

4. Vyplněný a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů a Žádost o členství odevzdáte trenérovi na prvním tréninku (p. Petr Kämpf).

5. Požádejte vašeho dětského/obvodního lékaře, aby vám vystavil "Potvrzení o zdravotní způsobilosti". Jakmile budete mít potvrzení o zdravotní způsobilosti, odevzdejte jej na nejbližším tréninku vašemu trenérovi.

 

KDY MÁM ZAPLATIT ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK?

1. Nejprve odevzdejte řádně vyplněný Souhlas se zpracováním osobních údajů a Žádost o členství.

2. Klub zaeviduje vámi uvedené osobní údaje a na jejich základě vám vystaví fakturu za členský příspěvek na příslušné období.

 

MÁM MÍT ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ?

1. Každý člen Judoclubu Sušice je pojištěn ode dne jeho registrace u Českého svazu Judo.

2. Tuto registraci provádí u nových členů klub do 15 pracovních dní od data doručení řádně vyplněného Souhlasu k zpracování osobních údajů a Žádosti o členství opatřené barevnou fotografií člena.

3. Po dobu trvání členství člena v Judoclubu Sušice za něj klub každoročně hradí členský příspěvek Českému svazu Judo ve výši 300 Kč za každý kalendářní rok.

4. Uhrazením členského příspěvku Českému svazu Judo je člen v příslušném kalendářním roce pojištěn.

5. Pojistná ochrana člena se sestává pouze ze základního pojištění.

6. Pokud člen vyžaduje vyšší pojistnou ochranu, doporučujeme, aby si zřídil soukromé úrazové pojištěné u některé z komerčních pojišťoven.

 

MUSÍM SI KE CVIČENÍ POŘÍDIT KIMONO?

1. Kimono je pro cvičení Judo nezbytné. V prvních týdnech cvičení však postačí například tepláková souprava.

2. Pořízení kimona je poté možné konzultovat s trenérem.

 

JAK ZRUŠIT ČLENSTVÍ V JUDOCLUBU?

1. V případě, že již nebudete chtít být členy našeho Judoclubu, je nutné, abyste nám toto dali navědomí a doručili nám "Žádost o ukončení členství v Judoclubu Sušice".

2. V tomto případě je nutné, abyste nejprve vypořádali své závazky vůdči Judoclubu Sušice.

3. Členství vám bude ukončeno k poslednímu dni měsíce, ve kterém od vás žádost obdržíme, a ve kterém současně vypořádáte vaše závazky vůdči Judoclubu Sušice.

4. Další možnosti ukončení členství jsou uvedené ve "Stanovách".